De processen van organisaties met actieve toezichthouders
móeten juridisch waterdicht zijn

Regulatory Compliance

Organisaties willen zekerheid over het borgen van wet- en regelgeving in hun processen. De oude methode, het beschrijven van processen en procedures, en de correcte uitvoering ervan achteraf controleren (‘ 3 lines of defence’) is voor de borging eerder een gevaar dan een oplossing. Ook is deze aanpak duur en tijdrovend.

 

De oplossing

Het inzetten en inrichten van onze iBPMS software is de eerste stap naar een duurzame oplossing. Bestaande manuals, instructies, procedures of protocollen worden ‘vertaald’ naar bpm-procesmodellen. Civiele of publieke wet- en regelgeving, die op een organisatie van toepassing is, wordt in alle procesmodellen opgenomen.

Executie van het proces levert, volledig automatisch, een audit file op waar toezichthouders verliefd op zullen worden. Ook kunnen automatisch compliance rapportages worden opgemaakt en direct worden verzonden naar één of meerdere toezichthouders. Wij stellen een onderneming in staat verantwoord te ondernemen, ook als er in de toekomst, door de overheid en toezichthouders veranderingen vereist worden.

Dit is borging volgens Kosanuq normen. Niets meer en niets minder.

Voor meer technische informatie over hoe dit precies werkt kijkt u hier verder.

Naleving van de regelgeving is kwaliteit verbeterend en risico vermijdend

Eenvoudige verwerking van wet- en regelgeving
Verminderen afhankelijkheid van inzicht medewerkers en leidinggevenden
Forse tijd- en kostenbesparing op compliance audits
Procesexecutie = 100% compliancy
Geen stress bij informatieverzoek toezichthouders