Zet ISO 9001 in als krachtige tool voor het
real-time management van uw organisatie

ISO 9001:2015

Ook u kunt het enthousiasme van klanten voor uw dienstverlening of producten verhogen en besparen op tijdrovende en kosten intensieve controles.

Recent is de ISO 9001 norm vernieuwd naar ISO 9001:2015. De iBPMS software van Kosanuq vertaalt uw ISO-kwaliteit manual naar uitvoerbare procesmodellen én een onafhankelijke Business Rule omgeving. Hiermee is het systeem een uitstekende tool om de kwaliteit van uw organisatie te borgen en te voldoen aan de klanteisen.

Kwaliteitsdoelstellingen worden vertaald naar Key Performance Indicators (KPI’s). Middels slimme dashboards wordt het management van de organisatie 24/7 betrokken en geïnformeerd over de realisatie van de klanttevredenheid én de uitvoering van de strategie.

De jaarlijks verplichte kwaliteitsaudit, die tijd en geld kost en altijd huiswerk oplevert, wordt aanmerkelijk simpeler en goedkoper. Een unieke feature van onze iBPMS software is de, volledig automatische creatie van audit files. Alle informatie over het ‘wie wat wanneer heeft gedaan met welke informatie, documenten en systemen’ wordt per proces executie vastgelegd in een database naar keuze. De audit wordt daardoor een ‘piece of cake’!

Voor meer technische informatie over hoe dit precies werkt kijkt u hier verder.

ISO 9001:2015 levert op!

Eenvoudige fusie van strategie en kwaliteitsbeleid
Actieve participatie van de klant middels web portals
Nieuwe ISO high level structure snel te te passen
Forse tijd- en kostenbesparing op kwaliteit audits
Procesexecutie = continuatie ISO-certificaat zonder huiswerktaken

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen