Vanuit één omgeving uw gehele organisatie managen door de inzet van een digitaal platform

Digital Transformation

Waar te starten met de digitale transformatie van uw organisatie

Hoe u kunt starten heeft met deze vraag te maken> hoeveel tijd heeft u nog beschikbaar om er überhaupt nog over na te kunnen denken? Hoe snel gaan de ontwikkelingen in uw markt? Wat doen uw concurrenten? Hoe ontwikkelt het verwachtingspatroon van uw klanten zich? Accepteren deze laatste nog dat u geen klantportaal of coole app heeft waarmee u uw diensten of producten beschikbaar stelt? Klantloyaliteit is flinterdun (afhankelijk van uw product of dienst) maar ‘essential to fight for’.

  • Nog voldoende tijd beschikbaar?

Bent u actief in markten waar disruptie niet zo snel zal plaatsvinden? Hoopt u dat of heeft u daarvoor concrete aanwijzingen? Ontwikkelingen op het gebied van blockchain, artificial intelligence en robotics veranderen vrijwel iedere markt. Lang achterover blijven leunen biedt slechts tijdelijk comfort. Uw ‘value proposition’ komt vroeger of later onder druk te staan.

  • Weinig tot geen tijd beschikbaar?

Uw klanten en of uw concurrenten lopen duidelijk voor bij hun digitale transformatie. Althans dat gevoel overheerst binnen uw organisatie. Aan de slag dus, er is geen tijd te verliezen.

In alle gevallen: “Stop committing random acts of digital”. Denk goed na over uw strategie en hoe deze strategie aangepast moet worden om succesvol te blijven in een digitale economie. Of laat u adviseren door een consultant die kansen en bedreigingen in beeld kan brengen. Niet alle technische innovaties zijn voor uw wenselijk of haalbaar, de juiste [betaalbare] mogelijkheden selecteren is essentieel.

Aan de slag!

Een bekende managementgoeroe heeft eens gesteld dat het realiseren van een strategy ‘1% vision, 99% alignment’ is. Investeer derhalve niet enorme hoeveelheden tijd in het maken/update van uw strategische visie maar focus op de realisatie van strategische doelen. Om succesvol te transformeren moeten onderstaande elementen haarfijn worden afgestemd op de strategie van uw onderneming.

Digitale strategie

De strategie van uw onderneming aangepast voor ontwikkelingen op digitaal gebied, bij voorkeur onderbouwd met inzichten uit verzamelde data.

Mensen

Een strategie lanceert zichzelf niet. Daarvoor zijn mensen nodig. Digitale technologie vereist een andere manier van werken en samenwerken. Uw organisatie, de cultuur, de mensen die bij u werken en bovenal de klanten, waarvan u hoopt dat ze enthousiast zullen blijven over uw producten en diensten, zullen in deze verandering mee moeten gaan. Communicatie en betrokkenheid van bestuurders is essentieel om acceptatie over de transformatie te creëren.

Systemen

Veel strategische initiatieven blijven hangen [lopen stuk] op de kostprijs en complexiteit om reeds in gebruik genomen softwareapplicaties zoals CRM, ERP, Finance en HR aan te passen. Een veranderende manier van werken of omgaan met een klant gaat toch meer over veranderende processen. En dit proces gebaseerd handelen is niet altijd in voldoende mate, of helemaal niet, aanwezig in eerdergenoemde applicaties. Toch bevatten deze applicaties waardevolle data. Deze data moet beschikbaar worden gesteld, of kunnen worden geüpdate, in of vanuit de uitvoering van processen. Dus ‘interfacing’ en ‘integratie ’zijn belangrijke thema’s. Zo voorkomt u dat forse investeringen in uw ERP-systeem voortijdig moeten worden afgeschreven.

Uitvoering

Uitvoering of Execution van de strategie en daarop gebaseerde actieplannen is de grootste uitdaging. Op basis van vele onderzoeken kan gesteld worden dat dit de achilleshiel is van vrijwel elke bestaande organisatie. Er valt dus heel veel te winnen als uw organisatie er wel in slaagt om de uitvoering van de ondernemingsstrategie te voltrekken zoals bedoeld of bedacht. Technisch gezien wordt het ook steeds eenvoudiger hoewel wij de uitdaging niet eenvoudiger willen maken dan deze is. De volgende principes moeten hierbij gelden:

  • Vertrouwen in mensen is het uitgangspunt. Mensen worden zoveel mogelijk gefaciliteerd om hun activiteiten snel, makkelijk en [zoveel mogelijk] mobiel te kunnen uitvoeren;
  • Taken zoals registratie, administratie, herinneringen, tijdlijnbewaking, audits en interne controles dienen zoveel mogelijk automatisch plaats te vinden dan wel ondersteund te worden;
  • Systeem van Governance, Risk en Compliance wordt in de procesontwerpen, en de uitvoering ervan, geïntegreerd om de administratieve ballast voor medewerkers zoveel mogelijk te reduceren.
  • Participanten bij de uitvoering worden ondersteund het juiste te doen op het juiste moment, gebruik makend van informatie uit onderliggende systemen en [eventueel] artificial intelligence, robotics of blockchain. 

Omdat verandering een constante is zou een tweede aanvullende eis neerkomen op het creëren van zoveel mogelijk flexibiliteit. Was het niet Darwin die ooit stelde dat niet de grootste of sterkste ‘species’ overleven maar degene die zich het beste weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden? Software of systemen die hieraan niet bijdragen genieten niet de voorkeur. Leest u vooral ook de pagina waarin wij ‘LowCode‘ en ‘Platform-techniek‘ beschrijven.

Wat bereikt u met digitale transformatie?

24/7 bereikbaar voor klanten en leveranciers
Maakt aanbieden diensten/producten via online/mobile devices mogelijk
Integratie met alle bestaande systemen (CRM, ERP, etc.)
Continue verbeteringen en innovatieve uitkomsten
Platform voor zakelijke samenwerking

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen