Low Code techniek?

Kosanuq is al jaren enthousiast over de zogeheten LowCode techniek. Waarom? Automatiseren komt neer op het schrijven van code, gebaseerd op bekende talen zoals Python, Java of .NET. Programmeurs die zich hier in specialiseren zijn inmiddels hun gewicht in goud waard en vrij moeilijk te vinden of beschikbaar te krijgen. Als uw organisatie, of meerdere van uw leveranciers, afhankelijk is of wordt van deze beschikbaarheid wordt snel en flexibel opereren vroeg of later een utopie. Dat wordt nog erger als de gebruikte programmeertaal exclusief is zoals Cobol.

Al in de jaren 90 van de vorige eeuw is een techniek ontwikkeld die bekend is komen te staan als LowCode of zelfs ZeroCode. Deze techniek richt zich op business users en niet op programmeurs.

Hoe werkt LowCode?

 • Met behulp van grafische objecten, die op een canvas worden gesleept, worden flowcharts gemaakt van bestaande of nieuwe processen. De basis voor deze flowcharts is de BPMN standaard. Dit is een universele taal die wereldwijd wordt gesproken en dus communicatie mogelijk maakt. Wie beter dan business users weten hoe processen moeten lopen? Dat voorkomt direct een complexe vertaalslag die nodig is om programmeurs aan het werk te zetten.
 • De BPMN standaard onderscheidt o.a. systeem- en persoonlijke taken alsmede beslisvariabelen.
  • Een systeemtaak kan meerdere taken uitvoeren. Van het automatisch zenden van een welkomst mail tot het zenden van een tussentijdse update.
  • Een persoonlijke taak wordt toegewezen op basis van rollen die een persoon bij de uitvoering vervult. Dat kan een uitvoerende rol zijn maar ook een controlerende of corrigerende rol.
  • Beslisvariabelen maken het mogelijk het proces te sturen op basis van vooraf bepaalde grenzen/validatie of persoonlijke afwegingen.
 • Na ontwerp en validatie van het procesmodel wordt ‘achter de schermen’ de flowchart vertaald naar code. Niemand die dit ziet, niemand die er last van heeft. Dit betekent dat een procesmodel zal worden uitgevoerd zoals ontworpen….!
 • Alle objecten in de flowchart worden inhoudelijk geconfigureerd (wie gaat een taak doen, naar wie gaat een escalerende taak, welke datavelden worden toegepast etc.). Alle configuratie geschiedt door business users zelf.
 • Van de uitvoering van een proces kan een automatische file gecreëerd worden waarin alle relevante informatie is opgenomen. De data kan worden opgeslagen in een SQL-database welke weer de opgang vormt voor Business Intelligence. Niet alle aanbieders van LowCode bieden dit dus bij een vergelijking dient daar wel rekening mee gehouden te worden.

Platform techniek?

Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google [gezamenlijk geduid als ‘FAANG ‘] Booking.com, AirBnB en Uber zijn zonder uitzondering ondernemingen die de interneteconomie domineren en een grote beurswaarde vertegenwoordigen. Wat hebben zij gemeen? Het grootste deel van hun business, zo niet hun gehele business, is een zogeheten platform business.

 • Gratis platformen, zoals Google, Facebook en Amazon verzamelen vooral data van de gebruikers en verkopen deze data door aan adverteerders die de gebruikers vervolgens overspoelen met ‘personalised ads’.
 • Betaalde platformen zoals Apple (iTunes), Netflix en AirBnB verdienen hun geld als intermediair. Via hun platform worden diensten en/of producten aangeboden waarvoor een commissie wordt gevraagd als er een transactie wordt gedaan.
 • Beide varianten (gratis dan wel betaald) kennen miljarden gebruikers die heel veel bruikbare data opleveren. Voor eigen gebruik maar ook voor het delen met geïnteresseerde adverteerders.

Er is echter ook een andere variant van een platform te bedenken en dat zou het best een privaat platform kunnen worden genoemd. Dit private platform zal in de praktijk uw onderneming zijn. Uw platform integreert ook vraag en aanbod maar dan van een andere aard:

Het aanbod van uw:

 • Leveranciers
 • Bestaande software landschap
 • Bedrijfsprocessen

De vragen of behoeften van uw:

 • Klanten
 • Medewerkers
 • Stakeholders
 • Toezichthouders

Dit betekent dat u uw organisatie, en daarmee dus ook de strategische doelstellingen, kunt managen op basis van deze platform techniek. Er ontstaan hierdoor mogelijkheden die tot voor kort niet mogelijk waren. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Integratie van het bestaande software landschap in de procesomgeving;
 • Klanten worden vanuit het proces automatisch benaderd om informatie aan te leveren, hiervoor is geen e-mailbericht meer nodig;
 • Leveranciers kunnen met elkaar communiceren via uw platform, als dat nodig zou zijn. Leveranciers kunnen ook direct worden verbonden met uw klanten;
 • Informatie wordt gedeeld op het platform en hoeft dus niet meer gedeeld/verzonden te worden via e-mailberichten. Dat geeft lucht in het kader van de AVG. Ook worden ‘Phishing-mails’ veel beter herkend want als een partij niet tot het platform is toegelaten valt deze veel eerder op. Dat verkleint het risico op hacks/inbreuken;
 • Enz, enz.

 

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen