ISO

ISO 9001 Quality Management

ISO
ISO

ISO 9001 is een internationaal erkend kwaliteitssysteem (of Quality Management System). De standaard waar organisaties van elke omvang van kunnen profiteren. Het is ontworpen als een krachtige tool voor het verbeteren van de ‘business’. Gecertificeerde ondernemingen zijn in staat om:

 • Continue te verbeteren, activiteiten te stroomlijnen en kosten te verlagen
 • Meer aanbestedingen te winnen
 • Te voldoen aan de eisen van (steeds meer) klanten
 • Een duurzame bedrijfsvoering op te bouwen en veerkrachtig te blijven
 • Een sterke corporate governance te realiseren
 • Effectief samen te werken met stakeholders en de supply chain

Kwaliteitssysteem ISO 9001: 2015 revisie

Er is veel veranderd sinds de laatste grote ISO 9001 herziening in 2000. Geografische grenzen zijn bijna te verwaarlozen in de hedendaagse mondiale economie, supply chains worden steeds complexer en de beschikbare informatie is exponentieel toegenomen; er heeft een revolutie plaats gevonden in de informatietechnologie en communicatie, die door sommigen al de tweede industriële revolutie wordt genoemd.

Belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe structuur is dat die beter aansluit bij de besturingsmodellen die in organisaties gangbaar zijn, oftewel de wijze waarop corporate governance of ‘goed management’ vorm krijgt. Met het PDCA-model van

ISO 14001 en het procesmodel van ISO 9001 is dat onvoldoende gelukt.

De nieuwe High Level Structure biedt betere aanknopingspunten voor aansluiting bij actuele managementsysteem van een organisatie:

ISO – High Level Structure voor managementsysteem normen
1 Onderwerp en toepassingsgebied 7 Ondersteuning
2 Normatieve verwijzingen 7.1 Middelen
3 Termen en definities 7.2 Competentie
7.3 Bewustzijn
4 Context van de organisatie 7.4 Communicatie
4.1 Inzicht verkrijgen in de organisatie en haar context 7.5 Gedocumenteerde informatie
4.2 Inzicht verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden
4.3 Het toepassingsgebied van het managementsysteem vaststellen 8 Uitvoering
4.4 Managementsysteem 8.1 Operationele planning en uitvoering
5 Leiderschap 9 Evaluatie van de prestaties
5.1 Leiderschap en betrokkenheid 9.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren
5.2 Beleid 9.2 Interne audit
5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie 9.3 Directiebeoordeling
 
6 Planning 10 Verbetering
6.1 Maatregelen om risico’s aan te pakken en kansen te benutten 10.1 Afwijkingen en corrigerende maatregelen
6.2 Doelstellingen en de planning om ze te bereiken 10.2 Continue verbetering
 • Paragraaf 4 gaat over de externe oriëntatie van een organisatie in het licht van haar missie/visie(purpose).
 • Paragraaf 5 gaat over leiderschap (met expliciete aandacht voor de koppeling van het managementsysteem met de algehele strategie en bedrijfsprocessen van de organisatie)
 • Paragraaf 6 gaat over de analyse van de externe context, het vaststellen van kansen en risico’s en de vertaalslag naar te realiseren doelen en daarvoor benodigde programma’s.
 • De paragrafen daarna gaan over ondersteunende processen, beheersing van de operationele processenprestatiebeoordeling en verbetermechanismen.

Daarmee beschrijft de HLS alle belangrijke elementen van het besturen van een organisatie.Belangrijk is dat volgens paragraaf 5.2 van de HLS van het topmanagement wordt vereist dat dit zorgt voor koppeling van het managementsysteem met de strategische richting van de organisatie en dat de managementsysteemeisen worden geïntegreerd in de gewone bedrijfsvoering (business processen). Dit moet ervoor zorgen dat managementsystemen die slechts in de ‘zijlijn’ van de ‘echte’ bedrijfsvoering bestaan, tot het verleden gaan behoren.

A game changer

De nieuwe ISO 9001 standaard wordt inmiddels een ‘game changer’ genoemd. Het is een procesgerichte aanpak voor klant tevredenheid die in het hart van elke organisatie wordt geplaatst, de strategie op termijn versterkt helpt bij het bereiken van strategische doelen.

Hoe werkt ISO 9001:2015

ISO 9001 kan worden toegepast op alle soorten en maten organisaties. Het systeem helpt systemen en processen te implementeren die ervoor zorgen dat de organisatie is gericht op het begrijpen en voldoen aan klanteisen. Om dit te doen moet de organisatie bedrijfsprocessen identificeren, beheren, beheersen en verbeteren die een duidelijke impact op de klanttevredenheid hebben.

ISO 9001:2015 en de impact op organisaties

Er zijn 3 gebieden waarin ISO 9001 een aanzienlijke impact zal hebben:

 1. Koppeling met ondernemingsstrategie: veel ondernemingen erkennen dat (kwaliteit)normen beter presteren wanneer ze zijn afgestemd op de zakelijke strategieën van een organisatie. Daarmee is de betrokkenheid van het management de sleutel. Grotere nadruk op de doelstellingen zorgt ervoor dat de nieuwe standaard ‘Leiderschap’ in het centrum van de standaard plaatst.
 1. ‘High Level Structure: deze is ingevoerd om ervoor te zorgen dat verschillende ISO-standaarden elkaar ondersteunen. Toekomstige normen zullen consistent in zijn hun structuur en daardoor beter geïntegreerd. ISO resulteert in gekoppelde processen en activiteiten die waarde en efficiëntie te leveren.
 1. Externe invloeden: het managen van veranderingen in uw onderneming, het begrijpen van de risico’s en uitdagingen die van invloed zijn op uw organisatie, het vermogen om aan de klanteisen te voldoen en het nemen van preventieve maatregelen.

Onze dienstverlening

Kosanuq hangt de stelling aan dat met een modern iBPMs systeem als AuraPortal iedere onderneming in staat zal zijn om de doelstellingen van ISO 9001:2015 te verwezenlijken.

Het bredere ‘plug-in model’ van ISO, waarmee bredere normen en richtlijnen op de eenduidige ‘high level structure’ kunnen worden aangesloten past eveneens goed bij de mogelijkheden van een iBPMS systeem.

Geïnteresseerd in ISO? Lees hier verder: Solutions

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen