Digitalisering

Home » Digitalisering

Digitalisering is heden ten dage een belangrijke term geworden maar ook een term die niet universeel op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd of begrepen. Hetzelfde kan worden gezegd van termen als digitale strategie, digitaal klantconcept, etc. Kosanuq ziet digitalisering op de eerste plaats als DE kans om de belangrijkste assets van elke onderneming of organisatie, te weten KLANTEN en MEDEWERKERS, een betere beleving te bieden bij uw organisatie zodat zij een grotere mate van verbinding met u aangaan en daardoor ook een langdurige relatie.  We nemen aan dat, zeker op consument niveau, de loyaliteit snel kan wijzigen. Elke interactie met uw organisatie dient derhalve leuk, snel, eenvoudig en duidelijk te zijn en de weerslag ervan treft u aan op ‘social media’ zoals Facebook, Instagram, Twitter, etc.

Enerzijds is duidelijk zichtbaar dat de interactie tussen mensen en organisaties steeds meer en steeds vaker via mobiele devices [smartphones, tablets] zal plaatsvinden. Software of applicaties dienen dus zonder enige twijfel geschikt te zijn voor ‘mobility’. Uiteraard moet ook een lap/desk top nog steeds kunnen worden gebruikt maar het belang daarvan wordt minder. Er zijn voorspellingen dat we uiteindelijk een ‘i-Pad maatschappij’ zullen worden.

Anderzijds dient de organisatie zelf ook geschikt gemaakt te worden voor de ‘digitale economie’. Hierin schuilt de echte uitdaging want uw organisatie dient behoorlijk ‘verbouwd’ te worden om het digitale transformatie project te kunnen laten slagen. Dit betekent dat alle kernelementen voor het management van een organisatie een digitaal karakter dienen te krijgen:

 • Strategie
  • Uw bestaande strategie moet worden aangepast om te kunnen slagen in een digitale economie. Data analyse is een voorwaarde om hierin de juiste aanpassingen te kunnen doen. Wat verwachten uw klanten, hoe zien de marktontwikkelingen eruit, wat doen uw concurrenten, leveranciers? Levert u producten of diensten? Of beide?  Welke marktpositie is voor u haalbaar en noodzakelijk?
 • Mensen
  • Medewerkers, leidinggevenden en directies zijn gewend om vanuit een hiërarchie met elkaar om te gaan. Dat is duidelijk. De snelheid waarmee veranderingen op organisaties afkomen, en de noodzaak om adequaat te kunnen reageren, veroorzaken dat veel meer verantwoordelijkheid bij de operationele afdelingen komen te liggen. Teams die op basis van de ‘Agile/Scrum’ methode gaan samenwerken zal de standaard moeten worden waarbij managers vooral begeleiders worden. Dat is een ‘big change’!
 • Processen
  • Processen dienen van A tot Z aan te sluiten bij de beleving die de klant of de medewerker heeft gekregen, of is beloofd, bij de start van het proces. Handboeken, manuals, instructies en beoordelingsgesprekken waren nuttig maar hun fysieke of digitale [intranet] karakter is niet eenvoudig afdwingbaar. Hiervoor zijn weer audits en controles nodig. In de digitale economie kan het niet anders dan dat processen volledig geautomatiseerd te worden om de basis belofte te kunnen voldoen. Leest u hiervoor zeker ook de pagina Over-ons/low code
 • Governance, Risk Management en Compliance
  • Governance behelst het systeem van ‘Checks en Balances’ om een organisatie bestuurbaar en transparant te houden. Het ‘checks’ gedeelte krijgt vleugels in de digitale economie. Controles kunnen enerzijds intelligent [nuttig en zinnig] worden afgedwongen en Audits kunnen anderzijds profiteren van de automatisch gegenereerde audit files van procesuitvoeringen.
  • Risk Management, waaronder wij verstaan het analyseren en waarderen van relevante risico’s krijgt ook een digitaal karakter waardoor het veel beter uitvoerbaar wordt. Als voorbeeld mag de AVG dienen, de Europese regelgeving voor het bewaken van privacy rechten van consumenten. In een digitale versie krijgen klanten een eigen portaal waarin ze specifiek toestemming kunnen verlenen, of deze weer intrekken, voor het bewaken van hun privé data. Deze data is ook alleen inzichtelijk voor de klant en niet voor medewerkers tenzij ze daar ‘clearing’ voor gekregen hebben. Om dit proces te managen met documentatie of Excel sheets is ondoenlijk
  • Compliance, waaronder wij verstaan het voldoen aan externe (wet- en regelgeving) of interne (eigen bedrijfsbeleid) eisen, verandert van een afdeling die vinkjes zet in een consultancy die helpt bij het ontwikkelen van procesmodellen. Compliant werken wordt daardoor sneller bereikt.
 • Data
  • Data over klanten, markten en processen wordt vaak het nieuwe goud genoemd en daar zijn wij het mee eens. In plaats van ‘educated guesses’ kan data een duidelijk inzicht opleveren en als startpunt dienen voor strategische wijzigingen. Om data te kunnen analyseren moet deze uiteraard wel beschikbaar komen op een gecentraliseerde database omgeving.
 • Bestaande software
  • Uw organisatie, die haar bestaansrecht heeft verworven en aangetoond, zal beschikken over diverse softwareapplicaties voor CRM, CMS, DBM, ERP of Finance/Admin doeleinden. Ook zal MS Excel of MS Access zijn gebruikt om eigen info systemen mee op te tuigen. Al deze applicaties bevatten waardevolle informatie die hergebruikt moet kunnen worden bij de uitvoering van processen. Integratie van deze systemen is tot nu toe lastig gebleken of kostbaar. In een digitale bedrijfsvoering worden deze systemen met een ‘Enterprise Service Bus’ wel gekoppeld zonder dat medewerkers nog in deze systemen hoeven in te loggen (single sign on). Dit voorkomt dubbele invoer en de fouten die daarbij gemaakt worden.

 

 

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen