Wat u nog meer moet weten van digitale platformen

Digitale platformen

In mijn vorige blog ‘Wat u moet weten van digitale platformen’ ben ik ingegaan op het toevoegen van een digitaal platform ‘on-top-of’ het bestaande applicatielandschap om daarmee functionaliteit te verkrijgen die bestaande applicaties niet hebben of gaan krijgen. Ik heb daarbij ook gesteld dat data-georiënteerde applicaties zoals CRM- en ERP-systemen bedrijfsprocessen kunnen verrijken maar niet kunnen uitvoeren vanwege het ontbreken van procesmanagementeigenschappen en -kwaliteiten.

 

Strategie = executie

Iedere onderneming of organisatie zal een strategie vaststellen en die proberen uit te voeren. In een recent verschenen onderzoek [1] is vastgesteld dat er een enorm gat zit tussen het bedenken van een strategie en het uitvoeren van deze strategie. Wat op papier overtuigend kan zijn beschreven blijkt praktisch gezien nog niet zo eenvoudig te realiseren. Er zijn allerlei drempels, waaronder software, die de zuivere executie van de strategie hinderen, belemmeren of onmogelijk maken. De aanwezigheid van veel softwareapplicaties, niet vreemd voor de meeste organisaties, blijkt strategie executie dus niet te bevorderen of af te kunnen dwingen.

Strategie executie zal uiteindelijk moeten eindigen in Process Executie. Het executeren, of uitvoeren, van een strategie vereist, in aanvulling op de eerdergenoemde concrete beschrijving, een ragfijn samenspel tussen diverse organisatie- of ondernemingselementen. Wat mij betreft zijn deze elementen Processen, Mensen, Governance, DataAnalyse en [ondersteunende] Systemen.

 

De relatie tussen een digitaal platform en proces uitvoering?

Kenmerkend voor digitale platformen is dat deze juist de functionaliteit bieden die bestaande applicaties ontberen. Een zo’n functie is Process modelling & Process execution. De betekenis van deze functie dient op twee verschillende wijzen te worden begrepen: technisch en organisatorisch.

 

Technische uitleg

Process Modelling

Het modelleren van een proces is meer dan alleen de grafische weergave ervan. Een procesmodel dient te worden ingericht op basis van taken die worden verricht door mensen (medewerkers, leidinggevenden maar ook klanten en leveranciers) en automatisch uitgevoerde taken, zoals het toevoegen van standaard informatie (algemene voorwaarden, brochures, productinformatie, bijsluiters, etc.) aan het procesmodel (als alternatief voor het door een medewerker handmatig uploaden of het per e-mail verzenden van deze standaard info).

Process Execution

Een hele bijzondere eigenschap is dat het gemodelleerde proces wordt omgezet in programmeercode waardoor taken daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Deze code wordt door niemand gezien en hoeft ook door niemand gecontroleerd te worden. Vooraf vindt namelijk een syntaxcontrole plaats (kan het proces überhaupt uitgevoerd worden c.q. zijn logische fouten uitgesloten?) zodat deze onzekerheid kan worden uitgesloten. En dan kan het spel op de wagen.

 

Organisatorische uitleg

Wellicht dat de technische uitleg u al wat te ver gaat of zelfs niet interesseert. In dat geval is zeker het organisatorische aspect relevant om te begrijpen.

 

Native users rule!

Het modelleren van processen gebeurt bij digitale platformen [bij voorkeur] door uw eigen medewerkers, Native Users genoemd. Waarom? Wie anders dan uw eigen medewerkers kennen de organisatie, de producten/diensten en klanten beter dan wie dan ook. Belangrijker nog: het ontwikkelen van programmeercode wordt normaliter uitbesteedt aan programmeurs (Java, C#, etc). Het kan u niet ontgaan zijn dat er wereldwijd, en daarmee ook in Nederland, een serieus tekort is ontstaan aan programmeurs die in de belangrijkste talen code ontwikkelen. Deze afhankelijkheid kan fors worden verminderd door met een digitaal platform te gaan werken. Dan nog heeft u programmeurs nodig (denk bijvoorbeeld aan het integreren van uw bestaande applicatielandschap met uw digitale platform) maar veel minder dan u gewend was of bent. Dat betekent ook dat de snelheid waarmee u strategie wijzigingen kunt doorvoeren niet meer bepaald wordt door de beschikbaarheid van externen maar steeds meer in uw eigen handen komt te liggen. Denkt u eens rustig na de betekenis van deze opmerking.

 

Strategie=executie=realiteit

Het kan niet vaak genoeg herhaald worden maar strategie executie is, aantoonbaar, de zwakke schakel bij ondernemingen en organisaties. Met slechts één functie van een digitaal platform ontstaat een nieuwe realiteit. De beperkingen van beschreven processen, instructies, manuals etc. worden opgeheven. Het uitvoeren van [strategische] processen levert ook nog eens een stroom aan data op. Data waar lering uit getrokken kan worden en gebruikt om strategie en/of processen te optimaliseren. Dit proces van continue verbeteren wordt algemeen geaccepteerd als DE manier om de doelstelling van een strategie te realiseren.

In mijn volgende blogs zal ik verder gaan met de technische en organisatorische meerwaarde van het digitale platform.

*1 Jacques Pijl, Strategie = executie.

Posted on

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen