Het tijdperk Economie 4.0 is in volle gang. Hoe ver bent u?

Economie 4.0

Digitaal transformeren van organisaties is het noodzakelijke antwoord op het verhoogde gebruik van tablets en mobiele telefoons en de apps die met deze apparaten zijn te gebruiken. Het verwachtingspatroon van de (zakelijke) consument verandert daardoor snel. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de zogeheten betaal-apps. Ze werken makkelijk, effectief en zijn 24/7 te gebruiken. En dat alles zonder enige interactie met medewerkers van de bank. Dat valt goed bij consumenten.

Dit veranderende verwachtingspatroon kan ook tegen een onderneming werken. Verzekeringen online afsluiten maar vervolgens wel geconfronteerd worden met de ‘oude wereld’; formulier downloaden, handmatig invullen, scannen en per e-mail terugzenden. Ondanks dat het al beter en sneller gaat dan in het verleden is het een tegenvaller in vergelijking met het gemak van de betaal-apps van banken.

Wat doet u met Afdelingen en Functies aan de vooravond van de digitale transformatie?

Betalen per app of het online sluiten van een verzekering zijn relatief eenvoudige bedrijfsprocessen. Maar wat als processen niet zonder de interactie met medewerkers kunnen worden uitgevoerd? Bijvoorbeeld bij adviezen, diensten, projecten, etc. Waar een proces diverse afdelingen ’aandoet’? Waar bedrijfsbeleid moet worden getoetst? Hoe kan een organisatie dan eenzelfde enthousiasme teweeg brengen als banken teweeg hebben gebracht met de betaal-apps?

De oplossing hiervoor ligt in ‘grenzeloos’ goede processen. Met het woord grenzeloos wordt geduid op het wegnemen van drempels die regulier in een proces ontstaan door de (noodzakelijke) inzet van afdelingen en hun medewerkers.

Afdelingen hebben hun eigen cultuur en gedrag en zien andere afdelingen vaak als ‘zij aan de andere kant van de schutting’. Onderwerpen die niet bij de eigen afdeling worden geacht te horen worden derhalve over de schutting ‘gekieperd’ of geweerd. Terecht of onterecht; er gaat (te) veel organisatorische energie aan verloren om dit zoveel mogelijk te mitigeren.

Hetzelfde kan gezegd worden over functies en functiebeschrijvingen. Nuttig voor de inrichting van het salarishuis en carrièreperspectieven. Maar is een functiebeschrijving relevant in relatie tot de uitvoering van een proces dat ten doel heeft om een klant te enthousiasmeren? Nee. Relevanter is het om de specifieke rol in dit proces goed in te vullen.

Horizontaal gaan denken

Het nu nog gebruikelijke ‘verticale’ denken, zowel op afdelingen als in functies, stagneert organisaties in hun transformatie. De klant (zowel in- als extern) moet winnen en alles moet daaraan ondergeschikt worden gemaakt. Het lijkt daarom logisch om te gaan denken in termen van breed samengestelde teams met een eigen verantwoording voor klanttevredenheid. Met een gezamenlijke, afdeling overstijgende, procesverantwoordelijkheid. Met als doel de eindklant een superieure dienst of product te leveren. Waarbij teamleden excelleren in hun procesrol. Teamleden kennen ook de procesrollen van hun teamgenoten en leggen aan elkaar verantwoording af op basis van het ‘One for all, All for one’ principe.

Deze nieuwe, horizontale, manier van werken wordt krachtiger als zij ingebed wordt in een ondersteunende ICT/procesomgeving. Digitaal transformeren zonder een passende IT-omgeving is bij voorbaat gedoemd te mislukken. Gegeven de enorme hoeveelheid softwareapplicaties die binnen ondernemingen te vinden zijn moeten hier slimme keuzes worden gemaakt. Oplossingen hiervoor worden al aangeboden en de keuze voor zo’n oplossing is ook onderdeel van de digitale transformatie.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp. Neem contact op!

Posted on

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen