Wat u moet weten van digitale platformen

Digitale platformen

Like it or not

Facebook, Uber, AirBnB en Booking.com zijn bekende voorbeelden van ondernemingen die op basis van een digitaal platform vraag en aanbod in een bepaalde markt bij elkaar brengen, een hoger serviceniveau bieden dan bestaande aanbieders en veelal gratis zijn in het gebruik. In ruil daarvoor wordt uw online gedrag tegen betaling gedeeld met vele adverteerders. Like it or not maar vele consumenten en ondernemingen zijn er toch voor gevallen.

 

Digitaal platform in een micro omgeving

Ook als u niet van plan bent uit te groeien tot het volgende mega platform (er is slechts plaats voor een zeer beperkt aantal partijen want ‘the winner takes it all’) dan nog is het interessant om kennis te nemen van het fenomeen digitaal platform.

Herkent u zich in de situatie dat er binnen uw onderneming of instelling sprake is van de aanwezigheid van diverse standaard softwareapplicaties? Aangekocht bij verschillende leveranciers. Geschreven in diverse softwaretalen, waaronder oudgedienden als Cobol? Onderling niet of slecht informatie uitwisselend?

 

Belangrijke bedrijfsdata vergaren en dan?

In hoeverre ondersteunen deze applicaties in algemene zin de bedrijfsprocessen? Processen die worden uitgevoerd door medewerkers, leidinggevenden en vaak ook klanten. Mijn conclusie is dat het overgrote deel van deze applicaties vooral data bevatten maar niet de gewenste manier van werken binnen de onderneming kunnen faciliteren of afdwingen. Of het nu gaat om een CRM- of ERP-systeem (of de beperkte workflow die binnen deze systemen wordt gefaciliteerd) het blijven toch vooral systemen waarmee belangrijke bedrijfsdata worden opgeslagen maar die niets zeggen over hoe er binnen een onderneming wordt gewerkt of gewerkt moet worden.

De gewenste manier van werken komt neer op het uitvoeren van een goed gedocumenteerd proces of procesmodel. De uitvoering is van veel meer factoren afhankelijk dan data alleen. De gewenste verrijking van een bedrijfsproces gaat veel te ver voor data georiënteerde softwareapplicaties. Data kunnen processen wel ondersteunen maar niet zelf uitvoeren. Het toevoegen van een platform ‘bovenop’ het bestaande applicatie landschap maakt de gewenste manier van werken wel mogelijk. Het digitale platform functioneert daarmee als facilitator van bedrijfsprocessen en maakt het mogelijk om onafhankelijk van het applicatielandschap processen in te richten, veranderingen door te voeren en essentiële implementaties (AVG?) op tijd af te ronden.

In mijn volgende blogs zal ik een aantal andere interessante eigenschappen van digitale platformen beschrijven.

 

Posted on

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen