Gratis conversie van Microsoft Visio naar AuraPortal in augustus en september 2017

Microsoft Visio Mavim AuraPortal

Organisaties vormen een complexe verzameling van mensen, processen, producten, diensten, systemen en data. Om de aansturing, en de verantwoording hierover, mogelijk te maken wordt er vaak gewerkt met een vorm van procesbeschrijving of procesmodellering. Een van de tools die hiervoor gebruikt wordt is Microsoft Visio of op Visio gebaseerde producten zoals MAVIM.

Met Visio kan op eenvoudige wijze de bedrijfsvoering en dienstverlening worden vastgelegd in een procesmodel. Dit model is gebaseerd op de zogeheten BPMN-standaard en is feitelijk een verzameling grafische symbolen. Door grafische weergave wordt het eenvoudiger te begrijpen wat de gewenste uitvoering van een proces zou moeten zijn.

Het grote nadeel van Visio en soortgenoten

Visio biedt weliswaar transparantie maar heeft als groot nadeel dat het geen borging biedt. Hoe goed een model ook is ontwikkeld, het wil niet zeggen dat er binnen de organisatie ook zo wordt gewerkt. Of dat betrokken medewerkers en leidinggevenden het procesmodel eenduidig begrijpen. Om zekerheid te verkrijgen wordt een dure controle methodiek opgetuigd met de ietwat cryptische naam ‘3 Lines of Defense’: operationele controles, interne audits en externe controles om vast te stellen dat er wordt gewerkt zoals wordt beoogd. Een peperdure uitkomst van een in eerste instantie sympathieke manier van werken.

Hoe prettig zou het zijn als….

Hoe prettig zou het zijn als de gemodelleerde processen daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals beoogd. Dat iedereen binnen een organisatie de juiste dingen doet op het juiste moment. En niet op een zelf gekozen moment. Voorzien van de juiste (niet meer en niet minder) informatie om te taak te kunnen uitoefenen. Waarin escalaties mogelijk zijn. Waar ook de operationele controle op een intelligente manier (niet controleren om te controleren) wordt mee-gemodelleerd en dus ook wordt toegepast bij uitvoering. Helaas, Visio/Mavim en soortgelijke producten hebben deze eigenschap niet en gaan die ook niet krijgen.

De techniek ontwikkelt zich ondertussen verder

Aan het begin van deze eeuw zijn er organisaties gekomen die de mogelijkheden van Visio aanmerkelijk hebben vergroot. Door Visio te integreren met ‘voorgeprogrammeerde modelleer omgevingen’ kan een Visio procesmodel automatisch worden omgezet in programmeercode. Door toevoeging van bijvoorbeeld de functionele organisatie, business rules, documenten en CRM wordt een zeer complete maatwerk oplossing gecreëerd. Feitelijk is er sprake van een geïntegreerde, geautomatiseerde, oplossing die de zakenwereld zal leren kennen als het ‘digitale platform’.

Bent u VISIO of MAVIM-gebruiker? Verantwoordelijk of betrokken bij AO-IC?

Dan is dit het moment om uw bestaande, met Visio samengestelde, procesmodellen van nieuw leven te voorzien. In de maanden Augustus en September 2017 kunt een gratis gebruik maken van een conversie van een (1) procesmodel naar AuraPortal. Wij laten u graag zien wat hierna allemaal mogelijk is.

Klik op deze link en meldt u vrijblijvend aan voor een conversie.

 

Posted on

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen