Academy

Open Trainingen

Kosanuq Academy organiseert workshops en trainingen voor business executives die zich willen verdiepen en bekwamen in digitale transformatie en change management. De volgende onderwerpen kunnen profiteren van de inzet van de digitale transformatie en change management.

Training Digitale Transformatie
De training Digitale Transformatie van organisaties naar Economie 4.0 heeft tot doel deelnemers aan de training kennis te laten vergaren over, en ervaring te laten opdoen met, een digitaal platform dat de ondernemingsstrategie, mensen (medewerkers, leidinggevenden en klanten), processen en systemen verbindt en faciliteert. Voor een succesvolle digitale transformatie is het tevens gewenst gebaande paden te verlaten (afdelingen, manuals, functieprofielen) en te focussen op uitgekiende ‘Experiences’ voor alle stakeholders van een organisatie (Change management). Deze training legt hier voor een goede basis.

Duur: 2 dagen

Voor wie? Digital change leaders, Verandermanagers, Business Development Managers

Training Implementeren ISO 9001:2015
De training Implementeren ISO 9001:2015 richt zich op het automatiseren van de ‘2015’ norm op een digitaal platform waarop de ondernemingsstrategie, medewerkers/klanten (op basis van rollen) bedrijfsprocessen (geautomatiseerd) en systemen (geïntegreerd) optimaal op elkaar zijn afgestemd. Kwaliteit wordt onderdeel van strategische doelstellingen en dient aantoonbaar te worden geborgd in uw organisatie. In deze training wordt daarvoor een stevige basis gelegd.

Duur: 2 dagen

Voor wie? ISO-coördinatoren, Kwaliteitsmanagers en Operationeel Directeuren

Training Conversie AO-IC
De training Conversie AO-IC richt zich op het automatiseren van de AO-IC structuur binnen een digitaal platform. In plaats van uitgebreide beschrijvingen of visualisaties komen volledig geautomatiseerde bedrijfsprocessen te staan: ‘doen wat u beschrijft in plaats van beschrijven wat u doet!’. Het aantonen van het bestaan en de werking van de AO-IC, vaak een eis van toezichthouders (RvC, externe toezichthouders, accountants) wordt hierdoor kinderspel. In deze training leert u de basics van deze ‘conversie’ naar een digitaal platform.

Duur: 2 dagen

Voor wie? Accountants, management consultants, internal auditors

Training Borgen wet-en regelgeving
Wetgeving, leidraden, jurisprudentie, Europese verordeningen, etc. hebben allen impact op de business. De training Borgen Wet- en regelgeving richt zich op het borgen van de juridische context op het niveau van bedrijfsprocessen en rapportages. Deze training dient als ‘eye-opener’ voor juridische specialisten. Van u wordt steeds meer een ‘business mind’ verwacht. In deze training leert u hoe u uw juridische doelstellingen/wensen in zakelijk processen kunt realiseren.

Duur: 2 dagen

Voor wie? General & Legal Counsels, Advocaten, Juridische Adviseurs, Risk- en/of Compliance Officers

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen