Academy

Over Kosanuq Academy

Organisaties staan voor complexe uitdagingen. De wereld is sterk veranderd sinds de komst van internet en vooral de smart devices. Nieuwe ontwikkelingen buitelen over elkaar heen, wet- en regelgeving ‘claimt’ organisaties steeds meer, oude IT-systemen verhinderen snel veranderen en klanten worden mobiel en veeleisender. U wilt misschien wel veranderen maar er zijn veel drempels te slechten. Wat doe u dan? Dan vertrouwt u op Kosanuq en haar Academy.

Kosanuq Academy onderscheidt twee essentiële onderdelen om vernieuwing en aanpassing voor organisaties mogelijk te maken en die daarom ook onze workshops en trainingen ‘inspireren’:

Digitaal platform met microservices

Bestaande softwareapplicaties (‘Legacy IT’) maken het bijzonder moeilijk om snel te schakelen met uw hele organisatie. Zij missen vaak de koppeling met uw functionele organisatie, ontberen flexibel in te richten werk processen en zijn meestal niet geschikt om via internet/Cloud informatie uit te wisselen. Een digitaal platform heeft alle onderdelen die nodig zijn om als organisatie snel, flexibel en klantgericht te kunnen werken. Met als extra feature dat een platform via API’s of SOAP kan communiceren met elke willekeurige applicatie, waarvan dan ook geen afscheid genomen hoeft te worden tenzij u dat zelf besluit.

Native users

Afhankelijk zijn van programmeurs is niet fijn. Een gebrek aan goed begrip tussen Business, Legal, Finance en IT maakt dat automatiseringsprojecten met grote regelmaat mislukken. Dat kan gelukkig anders. Door een technologische ontwikkeling kan automatisering plaatsvinden via ‘modelleren op een voorgeprogrammeerd canvas’. Iedereen met een niet-IT achtergrond kan via onze Academy het modelleren leren en daarmee de eigen organisatie snelheid, flexibiliteit en wendbaarheid geven: ‘Survival of the Fittest at your handpalm!

Kosanuq Academy biedt InCompany workshops en trainingen met diverse onderwerpen die door een digitaal platform worden ‘gelift’ zoals Client Journey Excellence, AVG,  ISO 9001, AO-IC en Compliance.

 

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen