Welkom!

Ook van plan uw organisatie digitaal te transformeren? Op zoek naar een tool of software? Stop committing random acts of digital! Een CRM of ERP pakket implementeren is niet de oplossing. Software is belangrijk voor de ondersteuning van uw strategie maar wendbaarheid en zelfredzaamheid zijn van groter belang als u door digitale ontwikkelingen voor de wens komt te staan, en vrijwel zeker ook voor de noodzaak,  om uw bestaande strategie te wijzigen en te borgen. Laat Kosanuq uw organisatie helpen wendbaar en zelfredzaam te worden.

Wendbaarheid

Markten en klanten vertonen significant ander gedrag door digitalisering. Daarop in kunnen spelen is voor elke organisatie essentieel. Uw organisatie behoeft om deze reden een hoge mate van wendbaarheid. IT-systemen die niet voldoende, niet tijdig of alleen tegen hoge kosten en risico’s aangepast kunnen worden of medewerkers die niet begrijpen wat er van ze wordt verwacht en met ‘de hakken in het zand gaan’ doen aan de gewenste wendbaarheid af. Strategiewijziging en -borging wordt daarmee een heikele zaak.

Zelfredzaamheid 

Afhankelijk zijn van softwareleveranciers en/of de eigen IT-afdeling is niet prettig, zeker niet als zij nauwelijks tijd of capaciteit hebben, dan wel kunnen creëren, om tijdig de gewenste wijzigingen te realiseren. Het is ook een gegeven dat de beschikbaarheid van programmeurs die de Nederlandse taal machtig zijn en begrijpen waar uw business over gaat zeer beperkt is. U wilt toch ook niet in deze fuik terecht komen? Zou het niet prettiger zijn als uw organisatie veel minder afhankelijk wordt van ICT-specialisten? En de business ‘back in control’ te krijgen?

Uw oplossing: citizen development

Groepjes medewerkers van relevante afdelingen worden getraind om [de gewenste veranderingen in] werkprocessen zelf, in ‘agile’ teamverband, te realiseren met behulp van software waarmee zij zelf kunnen ‘programmeren’. Zonder dat zij daar Java, Python of .NET kennis voor hoeven te hebben. Geen grootspraak maar de nieuwe realiteit: ‘citizen development’ of ‘programmeren met dummies‘.  Dit nieuwe type software wordt ‘LowCode software’ genoemd en wordt toegevoegd aan het bestaande software landschap.

Iedereen in uw organisatie die wil bijdragen aan het realiseren van strategiewijzigingen kan, na het volgen van een korte training, participeren. Uiteraard wel op basis van een ‘executive roadmap’ en onder strikte regie van ‘product owners’.

Meer eenvoud en transparantie.

Het management van uw organisatie wordt eenvoudiger. Het ‘wie-doet-wat-wanneer en waarom‘ wordt in werkprocessen vastgelegd en dienovereenkomstig uitgevoerd. Voor uw governance, risk-management en compliance functies gaat hetzelfde op. Eerder in gebruik genomen softwareapplicaties (CRM, ERP, Financiële Administratie, Logistiek, Inkoop, etc.) worden gekoppeld zodat uw bedrijfsdata in werkprocessen gebruikt en geactualiseerd kan worden.

‘Post’ procesmining creëert 24/7 inzicht in de voor uw organisatie relevante KPI’s. Via BI-dashboards ontstaat transparantie en de mogelijkheid om werkprocessen te verbeteren. De Interne Controle/Interne Auditfunctie gaat van ‘prescriptive’ naar ‘predictive’. De realisatie van uw strategie wordt -bijna- een no-brainer.

Voor wie?

Kosanuq organiseert de wendbaarheid en zelfredzaamheid van middelgrote organisaties in de financiële, zakelijke en publieke dienstverlening (>50Fte/€ 12 mio omzet).

Bent u bestuurder [CFO/Financieel Directeur en/of de CEO/Algemeen Directeur] van een middelgrote organisatie? Ga de uitdaging aan en laat ons helpen uw organisatie wendbaar en zelfredzaam te maken om daarmee grip te krijgen op het realiseren van uw strategie. Organisaties die u voor gingen realiseerden ROI’s van 400% en meer. Waarom zou u dat niet ook willen?

Laat uw secretariaat vandaag met ons bellen op 085-065 66 90 om een afspraak in te plannen voor een kennismaking en demonstratie van de mogelijkheden.

Vraag nu een Demo aan!

Een demo is vrijblijvend en geeft u snel inzicht in alle mogelijkheden.

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen